رویاهای صادقانه چیست؟

همه ی افراد بشر در طول زندگی خوابهایی می بینند که مطابق حقیقت است و بزودی برای آنها اتفاق می افتدو

بر اساس نظر سنجی ها ۸۰ درصد افراد تابه حال رویایی دیده اند که برای آنها اتفاق افتاده باشد.

که البته لازم به ذکر است که ۲۰ درصد باقی هم حتما در طول عمر خود این رویا را مشاهده خواهند کرد.

http://www.webgozar.com/poll/results.aspx?Code=720025

اما دلیل رویا های صادقانه چیست؟

روح انسان در طی خواب از بدن خارج می شود و از آنجایی که روح در بعد چهارم به بعد قرار دارد بعد زمان برای روح مطرح نیست در گذشته و آینده سفر می کندو گاهی اوقات اتفاق هایی را می بیند که در گذشته برای انسان اتفاق افتاده اند یا قرار است در آینده برای انسان اتفاق بی افتند.

چرا همه ی خوابهای ما صادقانه نیستند؟

عوامل متعددی برای دیدن رویاهای صادقانه وجود دارد تجربیات نشان داده که افرادی که در طول روز راستگوترند رویاهای صادقانه ی بیشتر می بینند.

۲-تعدادی از این اتفاقها در دنیای ارواح اتفاق می افتد و ربطی به دنیای انسان ها ندارد.

۳-مساله ی سوم این نشان می دهد که اختار در زندگی انسان وجود دارد و با کمی چرخش جهت زندگی خود را عوض کند.

حس کردن برخی از حالات در خواب دلیل وجود روح

بسیاری از ما در طی خواب رویاهای سکسی می بینیم که لذت جنسی را نیز در آن حس می کنیم حتی در مردان در بیشتر اوقات پس از بیدار شدن مشاهده می کنند که مایع جنسی آنها بیرون ریخته.

حس کردن حالت درد و زلزله و حتی مزه ی برخی خوردنی ها نیز دلیل وجود روح است.

لحظه بی اندیشیم اگر روح وجود نداشت و خوابها به مغز ربط داشتند چگونه انسان حالت لذت خوردن درد و .. را در خواب حس می کرد؟

آیا ما هر شب خواب می بینیم؟

پاسخ بله تقریبا همه افراد هر شب خواب می بینند ولی بیشتر این خوابها بعد از بیداری به یاد انسان نمی آید.

فقط در حالتی انسان در یک شب خواب نمی بیند که روحش بعد از خواب درون بدنش بماند و بیرون نیایید.

حتی برخی از افراد در یک شب به طور مشترک یک خواب را می بینند و قتی یکی از  اینها خواب دیشب را یاد آور میشوند بقیه نیز خواب را به خاطر می آورند!

رویاهای صادقانه دلیل اثبات وجود خداوند؟

هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که مغز انسان بطور تصادفی خوابی را ببیند که درست از آب در بیایید و هیچ دلیل منطقی مبنی بر دیدن خواب در زمانی که بدن در حالت استراحت مطلق است وجود ندارد.

لحظه ای بی اندیشیم آیا این نمی تواند دلیلی بر وجود خدا باشد؟

خداوند در قرآن می فرمایند

"در زمین برای اهل یقین نشانه هایی بر وجود خداست.و در خود شما نیز.آیا نمیبینید؟"

تجربیات شخصی

اولین رویای صادقانه ی من

عروسی پسر عمه ام بود اما به دلیل فوت یکی از نزدیکان مادری نمی توانستم به آن عروسی بروم و بسیار ناراحت بودم شب در خواب پدر و عموی من که هردو فوت شده بودند به خوابم آمدند و به من گفتند که فرا به عروسی برو

صبح فردا عمه ام زنگ زد و گفت تاریخ عروسی عوض شده است!

دومین رویای صادقانه من

یک شب در خواب دیدم که در فیزیک نمره ام **** شده و معلمم به من آفرین گفت.

صبح آن روز معلمم همان حرف را عینا به من گفت و نمره ام عینا همان شد.

سومین رویای صادقانه ی من

نتایج کنکور را داده بودند در خواب یکی از دوستانم را دیدم به من گفت که رتبه ام **** شده و آزاد هم قبول نشدم و برای سال بعد می مانم!

صبح آن روز او را در خیابان دیدم و عینا همان حرف را به من گفت!

چهارمین رویای صادقانه مربوط به من

من از سن ۱۸ سالگی وقتی شروع به خواندن نماز کردم دختر عمه ی من درست همان روز در خواب نماز دیدن من را دیده بود.

حتی دوبار هم خواب تعمیر دامنه و کامپیوترم که خراب شده بودند را دیدم که درست از آب در آمد!

اینها بخش کوچکی از رویاهای صادقانه ی من است.هرکسی هم که دوست نداشت حرف من را باور نکند آزاد است.